Preloader Close
ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
080-484-8111
038-190-888
ENG

ติดต่อเรา

weichai

ติดต่อเรา

WEICHAI PARTS AND SALES (THAILAND) CO., LTD.

ผู้จัดจำหน่ายเครื่องยนต์ และอะไหล่ WEICHAI ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย พร้อมดูแลท่านแบบ ONE STOP SERVICE
  • Address: 6/66 หมู่ 2 ถ.บายพาสชลบุรี ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี
  • email: sales@weichai.co.th
  • phone: 080-484-8111