Preloader Close
ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
080-484-8111
038-190-888
ENG

เครื่องยนต์แก๊ส NGV,LNG

weichai

เครื่องยนต์แก๊ส NGV,LNG

เครื่องยนต์แก๊สธรรมชาติ (NGV - Natural Gas Vehicle) เชื้อเพลิง ใช้ก๊าซธรรมชาติ (CNG - Compressed Natural Gas) เป็นเชื้อเพลิงหลัก การจัดเก็บ ก๊าซถูกจัดเก็บในรถในรูปแบบของบรรจุเป็นกระบอกแร่เล็กหรือถังพิเศษ เครื่องยนต์ไอซ์เพลสซีฟิกแก๊ส (LNG - Liquefied Natural Gas) เชื้อเพลิง ใช้ก๊าซธรรมชาติที่ได้รับการทำให้เป็นระดับน้ำแข็ง (LNG - Liquefied Natural Gas) เป็นเชื้อเพลิง การจัดเก็บ ก๊าซถูกทำให้เป็นระดับน้ำแข็งเพื่อให้มีปริมาณที่มากได้บรรจุไว้ในถังพิเศษ.