Preloader Close
ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
080-484-8111
038-190-888
ENG

เครื่องปั่นไฟแก๊ส และ ไบโอแก๊ส

weichai

เครื่องปั่นไฟแก๊ส และ ไบโอแก๊ส

เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส ใช้เชื้อเพลิงมีเทนที่ได้จากการหมักขี้หมูหรือขี้ไก่